FARKINDALIK KOÇLUĞU

Uzman Farkındalık Koçu – Farkındalık Koçluğu
Farkındalık Koçluğu - Farkındalık Koçu | Kocaeli istanbul sakarya

Farkındalık Koçluğu nedir? Ne işe yarar?

Farkındalık koçu, amaç itibari ile danışanının “farkındalık” sahibi olmasını ya da “farkındalığını” arttırmayı sağlaması konularında seanslar düzenler. Danışanın, özel ve iş yaşamıyla birlikte sosyal yaşamında kendi dengesini kurmasını, yaşam kalitesini arttırmasını, potansiyelini farkederek bu potansiyeli yaşamının her noktasında aktif ve efektif kullanmasını sağlar.

Farkındalık ciddiye alınması gereken ve kişiler için olmazsa olmaz bir kavramdır. Farkındalık koçluğu desteği ile kişiler, kaygı, endişe, korku, beklenti gibi düşüncelerinden arınabilir bir hale gelir. Düşünce ve duyumsamalarına odaklanarak, mevcut sorunların çözümleri için kendi yeteneklerini görür, alternatiflerin neler olabileceğine dair net fikirleri oluşturur.

Aynı zamanda farkındalık koçluğu desteği ile bireyler, yaşama karşı farklı ve analitik bakış açıları kazanır. Olayları çözümleme, geçmişe ve geleceğe farklı perspektiflerden bakabilme, inanç sistemindeki doğruluğu kavrayabilme yeteneği kazandırır.

Kimler Farkındalık Koçluğu desteği almalıdır :
* Yaşamdaki yerini farketmek isteyenler
* Son 5 yılda herşeyin bir döngüde olduğunu ve değişmediğini hissedenler
* Etrafına, olaylara, geçmişe ve geleceğe farklı perspektiflerden yaklaşmak isteyenler
* Düşünce ve inanç ikilisi arasında denge oluşturmak isteyenler
* Analitik düşünmeyi öğrenmek isteyenler
* Kendi zihin haritalarını çizmek isteyenler
* İkili ilişkilerinde sorun yaşayanlar
* Amaç ve hedefleri konusunda net fikirleri olmayanlar

Farkındalık koçluğu | farkındalık koçu | farkındalık nedir | farkındalık yaratmak | farkındalık merkezi | Kocaeli İzmit Sakarya Ankara İstanbul