Yaşam Koçu Kimdir? Ne Yapar?

Bir yaşam koçu, bize yapabileceklerimizi yaptıran kişidir.” – Ralp Waldo Emerson

İnsanların mevcut potansiyellerini ortaya çıkarmaları, mental ve motor yeteneklerinin farkına varmasıyla başlar. Farkındalık, işte bu yeteneklerin açığa çıkmasındaki en önemli faktördür. İyi bir yaşam koçu danışanının farkındalığını ortaya çıkarmak, kendi potansiyelini görerek danışanının bu potansiyel ile neler yapabileceğini düşündürmek, çözüm yolları bulmasında danışanı ile ortak fikir oluşturabilmek gibi pek çok şeyi, danışanına kazandırır.

Yaşam koçları, bir psikolog ya da psikiyatrist değildir.

Yaşam koçu ile danışan arasındaki ilişki, danışanın, yaşam kalitesini arttırmaya yönelik planlamayı içerir. Böylelikle danışan, kendi yaşamındaki dengeyi kontrol eder, amaç ve hedefleri doğrultusunda “farkındalık kazanmış” bir şekilde ilerler. Aynı zamanda önemle belirtilmelidir ki, yaşam koçluğu danışan ile koç arasındaki seanslardan sonra da devam eden, koç tarafından belirli bir süre takip edilen bir husustur.

Yaşam koçları, güçlü sorular sormayı beceren, danışanlarına tavsiye vermek ya da yol göstermek yerine, bu sorularla, danışanının kendi yolunu belirlemesini sağlarlar. Yaşam koçları, NLP tekniklerine hakim olarak, bu teknikleri seanslarında etkili kullanarak “bilişsel” etki yaratırlar.

Öğrenci Koçu kimdir? Nasıl koçluk Yapar?

Öğrenci koçu özellikle sınavlara hazırlanan öğrencilerin tercih ettiği, öğrencinin motivasyon, konstantrasyon, sınav kaygısı gibi sorunlarını çözmek için öğrencilerin yanında olan, onların potansiyellerini görmelerini sağlayarak, etkili ders çalışma alışkanlığı kazanmalarını sağlayan bir profesyoneldir.

Öğrenci koçları öğrencilerin sınav adı verilen zor maratonda, yorulmadan verimli ders çalışmaları, hafıza teknikleri ile öğrendiklerinin uzun sürede akılda kalması, öğrencinin alışkanlarının değiştirilerek kaliteli, özgün ve verimli eğitim yaşamlarının oluşmasını sağlamak gibi pek çok konuda destek verirler.

Öğrenci Eğitim ve Sınav Programımız ile öğrencinizin başarısını arttırmaya yönelik seanslar düzenliyoruz. Konu ile ilgili olarak Koçluk Talep Formunu doldurarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Öğrenci Koçluğu hizmetlerimizde temel NLP teknikleri ile bilişsel farkındalığa dayalı seanslar düzenlenmektedir.

Kariyer Koçu Kimdir? Kariyerinize ne katar?

Kariyer koçluğu aslında iki farklı alana ayrılmaktadır. Birincisi, kişisel kariyer koçluğudur. Kişisel kariyer yolculuğunda, kişinin gerçek yeteneklerini farketmesi ve bu yeteneklerinin potansiyellerini etkin kullanarak iş yaşamındaki merdivenleri emin adımlarla tırmanmasını sağlamak için danışanının yanındadır. İkincisi, kurumsal / şirket kariyer koçluğudur. Şirketlerin en büyük değeri olan “çalışanları”, şirket varlığını önplana çıkaran, ürün ya da hizmetin hedef kitlelerce etkili olarka bilinmesini sağlayan, şirket işleyiş ve ilerlemesinin önünü açan ve hepsinden önemlisi kurumsal varlığını devam ettiren bireylerden oluşmaktadır. Bu anlamda, kurumların çalışanlarına vereceği en büyük destek olan Kariyer koçları, çalışanların potansiyellerini farkederek, kurumsal bütünlüğe uygun halde hareket etmelerini ve güçlerini kurum kültürüne yansıtarak şirket geleceğini garanti altına almayı hedeflemektedirler.

Kariyer koçluğu seanslarında, kurumsal ya da kişisel çalışmalarda NLP teknikleri de dahil olmak üzere bilişsel yaklaşımla koçluk yapılmaktadır.

Lider ve Yönetici Koçluğu

Liderlik ve yöneticilik yalnızca kurumlara değil, kendi düşüncelerine de liderlik etmek isteyenleri kapsamaktadır. Yine de Lider ve Yöneticilik Koçluğu programımızı iki ana temelde değerlendirmekte fayda var.

1- Kurumsal Lider ve Yöneticilik Koçluğu : iş yönetimi ile birlikte insan yönetimi de işin içine girdiğinde, yöneticilerin ya da yönetim kademesindeki liderlerin, plan ve akışlara uymakta çeşitli sıkıntıları ortaya çıkabilmektedir. Takım yönetmek, birimler arası koordinasyon, çalışan motivasyonu, ast – üst ilişkilerinin dengelenmesi, duygusal zeka, kurumsal hedefler ile kurum kültürünü aynı paralelde ilerletmek gibi bir çok iş yükü de Lider ve Yöneticilerin sorumluluğundadır. İşte bu noktada, eksik ya da olması gerekenlerin olmaması durumunda Lider ve Yönetici Koçluğu programımız devreye girmektedir.

2- Kişisel Liderlik ve Düşünce Yönetimi : kulağa sıradan gelse de oldukça önemli bir kavram olan kişisel liderlik, hem kendi duygu ve düşüncelerini kontrol edebilmek hem de iletişimde olduğu insanlar üzerinde olumlu etkiler bırakmak adına önemli bir kavramdır. Kişisel Liderlik vasıfları ile, birey hedeflerine daha kolay ilerleyebilmektedir. Aynı zamanda kendi potansiyelini, zamanını ve iş – sosyal – özel yaşamını da doğru şekilde yönetebilmektedir.

Kişisel Gelişim Koçu Kimdir ve Ne Yapar?

Kişisel gelişim herkesi yakından ilgilendiren, bireyin mevcut tüm potansiyellerini ortaya çıkartan ya da ortaya çıkmasına sebep olan farkındalık sürecidir. Bu süreç doğru planlandığı ve doğru uygulandığı zaman kişinin tüm hayatında köklü ve olumlu gelişmeler sağlar.

Kişisel gelişim koçluğu, bu farkındalık sürecini en doğru şekilde ve kişinin kendi kişilik yapısı, düşünce ve inanç sistemi ve kendisi için en doğru olacak bilgilendirme programını kapsar.

Bugün internette ya da kitapçılarda satılan birçok kişisel gelişim kitabı olsa da, birçok kişisel gelişim eğitimi olsa da, önemli olan hususu pek az insan bilmektedir. Bu önemli husus şudur, kişinin gerçekte hangi bilgiye ve neye ihtiyacı olduğudur.

Güçlü ve deneyimli bir kişisel gelişim koçu olarak, her danışanımızın kişilik tiplerine göre ve amaçlarına yönelik kişisel gelişim koçluğu yapmaktayız.

Gelecek Tasarımı Nedir? Nasıl yapılır?

Gelecek tasarımı, kişilerin mevcut durumlarından bağımsız olarak, belirli bir hedef ya da amaç doğrultusunda, kurmak ve planlamak istediği bir kavramdır. Kendi zihin haritalarını hazırlayarak bir gelecek tasarlamak, kişiye özgürlük, özgüven ve en önemlisi güçlü bir öz saygı kazandırır.

Gelecek tasarımı, ister kariyer, ister sosyal isterse de özel hayatında olsun, her bireyin sahip olması gereken bir öngörü zinciridir. Kendi potansiyelini keşfederek, hayallerindeki bir yaşama ulaşmak konusunda neler yapılması gerektiğini öğrenir ve en önemlisi kendi yol haritasına sahip olur.

Bir gelecek tasarlamak için, bir geleceğin geleceğine inanmak gerekir. Umut, inanç, düşünce ve davranışlardaki ortak hareket ile bir geleceği yaratmak kişinin kendi ellerindedir.

Kimler geleceğini tasarlamak ister?
Bir geleceğe sahip olmak isteyen, öğrenci, iş adamı, ev hanımı ve yaşamının kontrolünü eline almak isteyen herkes, gelecek tasarımı seanslarımızı alabilir.

Kurumsal Danışmanlık Hizmetleri :

Kurumsal Danışmanlık Hizmetlerimiz ile personelinize destek verebilir, kurumsal işleyişinize ve satış hacminize yön verebilirsiniz.

 • Takım Çalışması
 • Zaman Yönetimi
 • İletişim Teknikleri
 • Pazarlama ve Satış Teknikleri
 • İkna Sanatı & Beden Dili & İletişim
 • Çatışma ve Kriz Yönetimi
 • Öfke ve Stres Kontrolü
 • Kişilik Envanterleri
 • Motivasyon ve Konsantrasyon
 • İnovasyon / Performans Yönetimi
 • Problem Çözme Teknikleri
YAŞAM KOÇLUĞU

Yaşam Koçu Kimdir? Ne Yapar?

Bir yaşam koçu, bize yapabileceklerimizi yaptıran kişidir.” – Ralp Waldo Emerson

İnsanların mevcut potansiyellerini ortaya çıkarmaları, mental ve motor yeteneklerinin farkına varmasıyla başlar. Farkındalık, işte bu yeteneklerin açığa çıkmasındaki en önemli faktördür. İyi bir yaşam koçu danışanının farkındalığını ortaya çıkarmak, kendi potansiyelini görerek danışanının bu potansiyel ile neler yapabileceğini düşündürmek, çözüm yolları bulmasında danışanı ile ortak fikir oluşturabilmek gibi pek çok şeyi, danışanına kazandırır.

Yaşam koçları, bir psikolog ya da psikiyatrist değildir.

Yaşam koçu ile danışan arasındaki ilişki, danışanın, yaşam kalitesini arttırmaya yönelik planlamayı içerir. Böylelikle danışan, kendi yaşamındaki dengeyi kontrol eder, amaç ve hedefleri doğrultusunda “farkındalık kazanmış” bir şekilde ilerler. Aynı zamanda önemle belirtilmelidir ki, yaşam koçluğu danışan ile koç arasındaki seanslardan sonra da devam eden, koç tarafından belirli bir süre takip edilen bir husustur.

Yaşam koçları, güçlü sorular sormayı beceren, danışanlarına tavsiye vermek ya da yol göstermek yerine, bu sorularla, danışanının kendi yolunu belirlemesini sağlarlar. Yaşam koçları, NLP tekniklerine hakim olarak, bu teknikleri seanslarında etkili kullanarak “bilişsel” etki yaratırlar.

ÖĞRENCİ KOÇLUĞU

Öğrenci Koçu kimdir? Nasıl koçluk Yapar?

Öğrenci koçu özellikle sınavlara hazırlanan öğrencilerin tercih ettiği, öğrencinin motivasyon, konstantrasyon, sınav kaygısı gibi sorunlarını çözmek için öğrencilerin yanında olan, onların potansiyellerini görmelerini sağlayarak, etkili ders çalışma alışkanlığı kazanmalarını sağlayan bir profesyoneldir.

Öğrenci koçları öğrencilerin sınav adı verilen zor maratonda, yorulmadan verimli ders çalışmaları, hafıza teknikleri ile öğrendiklerinin uzun sürede akılda kalması, öğrencinin alışkanlarının değiştirilerek kaliteli, özgün ve verimli eğitim yaşamlarının oluşmasını sağlamak gibi pek çok konuda destek verirler.

Öğrenci Eğitim ve Sınav Programımız ile öğrencinizin başarısını arttırmaya yönelik seanslar düzenliyoruz. Konu ile ilgili olarak Koçluk Talep Formunu doldurarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Öğrenci Koçluğu hizmetlerimizde temel NLP teknikleri ile bilişsel farkındalığa dayalı seanslar düzenlenmektedir.

KARİYER KOÇLUĞU

Kariyer Koçu Kimdir? Kariyerinize ne katar?

Kariyer koçluğu aslında iki farklı alana ayrılmaktadır. Birincisi, kişisel kariyer koçluğudur. Kişisel kariyer yolculuğunda, kişinin gerçek yeteneklerini farketmesi ve bu yeteneklerinin potansiyellerini etkin kullanarak iş yaşamındaki merdivenleri emin adımlarla tırmanmasını sağlamak için danışanının yanındadır. İkincisi, kurumsal / şirket kariyer koçluğudur. Şirketlerin en büyük değeri olan “çalışanları”, şirket varlığını önplana çıkaran, ürün ya da hizmetin hedef kitlelerce etkili olarka bilinmesini sağlayan, şirket işleyiş ve ilerlemesinin önünü açan ve hepsinden önemlisi kurumsal varlığını devam ettiren bireylerden oluşmaktadır. Bu anlamda, kurumların çalışanlarına vereceği en büyük destek olan Kariyer koçları, çalışanların potansiyellerini farkederek, kurumsal bütünlüğe uygun halde hareket etmelerini ve güçlerini kurum kültürüne yansıtarak şirket geleceğini garanti altına almayı hedeflemektedirler.

Kariyer koçluğu seanslarında, kurumsal ya da kişisel çalışmalarda NLP teknikleri de dahil olmak üzere bilişsel yaklaşımla koçluk yapılmaktadır.

YÖNETİCİ KOÇLUĞU

Lider ve Yönetici Koçluğu

Liderlik ve yöneticilik yalnızca kurumlara değil, kendi düşüncelerine de liderlik etmek isteyenleri kapsamaktadır. Yine de Lider ve Yöneticilik Koçluğu programımızı iki ana temelde değerlendirmekte fayda var.

1- Kurumsal Lider ve Yöneticilik Koçluğu : iş yönetimi ile birlikte insan yönetimi de işin içine girdiğinde, yöneticilerin ya da yönetim kademesindeki liderlerin, plan ve akışlara uymakta çeşitli sıkıntıları ortaya çıkabilmektedir. Takım yönetmek, birimler arası koordinasyon, çalışan motivasyonu, ast – üst ilişkilerinin dengelenmesi, duygusal zeka, kurumsal hedefler ile kurum kültürünü aynı paralelde ilerletmek gibi bir çok iş yükü de Lider ve Yöneticilerin sorumluluğundadır. İşte bu noktada, eksik ya da olması gerekenlerin olmaması durumunda Lider ve Yönetici Koçluğu programımız devreye girmektedir.

2- Kişisel Liderlik ve Düşünce Yönetimi : kulağa sıradan gelse de oldukça önemli bir kavram olan kişisel liderlik, hem kendi duygu ve düşüncelerini kontrol edebilmek hem de iletişimde olduğu insanlar üzerinde olumlu etkiler bırakmak adına önemli bir kavramdır. Kişisel Liderlik vasıfları ile, birey hedeflerine daha kolay ilerleyebilmektedir. Aynı zamanda kendi potansiyelini, zamanını ve iş – sosyal – özel yaşamını da doğru şekilde yönetebilmektedir.

KİŞİSEL GELİŞİM KOÇLUĞU

Kişisel Gelişim Koçu Kimdir ve Ne Yapar?

Kişisel gelişim herkesi yakından ilgilendiren, bireyin mevcut tüm potansiyellerini ortaya çıkartan ya da ortaya çıkmasına sebep olan farkındalık sürecidir. Bu süreç doğru planlandığı ve doğru uygulandığı zaman kişinin tüm hayatında köklü ve olumlu gelişmeler sağlar.

Kişisel gelişim koçluğu, bu farkındalık sürecini en doğru şekilde ve kişinin kendi kişilik yapısı, düşünce ve inanç sistemi ve kendisi için en doğru olacak bilgilendirme programını kapsar.

Bugün internette ya da kitapçılarda satılan birçok kişisel gelişim kitabı olsa da, birçok kişisel gelişim eğitimi olsa da, önemli olan hususu pek az insan bilmektedir. Bu önemli husus şudur, kişinin gerçekte hangi bilgiye ve neye ihtiyacı olduğudur.

Güçlü ve deneyimli bir kişisel gelişim koçu olarak, her danışanımızın kişilik tiplerine göre ve amaçlarına yönelik kişisel gelişim koçluğu yapmaktayız.

GELECEK TASARIMI

Gelecek Tasarımı Nedir? Nasıl yapılır?

Gelecek tasarımı, kişilerin mevcut durumlarından bağımsız olarak, belirli bir hedef ya da amaç doğrultusunda, kurmak ve planlamak istediği bir kavramdır. Kendi zihin haritalarını hazırlayarak bir gelecek tasarlamak, kişiye özgürlük, özgüven ve en önemlisi güçlü bir öz saygı kazandırır.

Gelecek tasarımı, ister kariyer, ister sosyal isterse de özel hayatında olsun, her bireyin sahip olması gereken bir öngörü zinciridir. Kendi potansiyelini keşfederek, hayallerindeki bir yaşama ulaşmak konusunda neler yapılması gerektiğini öğrenir ve en önemlisi kendi yol haritasına sahip olur.

Bir gelecek tasarlamak için, bir geleceğin geleceğine inanmak gerekir. Umut, inanç, düşünce ve davranışlardaki ortak hareket ile bir geleceği yaratmak kişinin kendi ellerindedir.

Kimler geleceğini tasarlamak ister?
Bir geleceğe sahip olmak isteyen, öğrenci, iş adamı, ev hanımı ve yaşamının kontrolünü eline almak isteyen herkes, gelecek tasarımı seanslarımızı alabilir.

KURUMSAL DANIŞMANLIK

Kurumsal Danışmanlık Hizmetleri :

Kurumsal Danışmanlık Hizmetlerimiz ile personelinize destek verebilir, kurumsal işleyişinize ve satış hacminize yön verebilirsiniz.

 • Takım Çalışması
 • Zaman Yönetimi
 • İletişim Teknikleri
 • Pazarlama ve Satış Teknikleri
 • İkna Sanatı & Beden Dili & İletişim
 • Çatışma ve Kriz Yönetimi
 • Öfke ve Stres Kontrolü
 • Kişilik Envanterleri
 • Motivasyon ve Konsantrasyon
 • İnovasyon / Performans Yönetimi
 • Problem Çözme Teknikleri
null

YAŞAM KOÇU

Detaylar için tıklayın >>

null

ÖĞRENCİ KOÇU

Detaylar için tıklayınız >>

null

KARİYER KOÇU

Detaylar için tıklayınız >>

null

YÖNETİCİ VE LİDER KOÇLUĞU

Detaylar için tıklayınız >>

null

KURUMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Detaylar için tıklayınız >>

null

REKLAM VE SOSYAL MEDYA DANIŞMANLIĞI

Detaylar için tıklayınız >>

yaşam koçu | öğrenci koçu | kocaeli yaşam koçu | izmit yaşam koçu | online yaşam koçu | izmit öğrenci koçu | Kocaeli İzmit Sakarya İstanbul Ankara Online Koçluk ve Kurumsal danışmanlık hizmetleri | Reklam ve medya danışmanı | Marka uzmanı

Yaşam Koçu

Öğrenci Koçu

Kariyer Koçu

Lider Koçu

Kurumsal Eğitimler

Bireysel Eğitimler

Farkındalık Koçluğu

Alışkanlık Koçluğu

Kişisel Gelişim Koçluğu

Gelecek Tasarımı

Yönetici Koçluğu

Şirket Eğitimleri